SOU 2004:065 En statsförvaltning i utveckling och förnyelse

4504

Villkorsavtal-T Arbetsgivarverket - Saco-S

Avtalen gäller för dig som är medlem i något av Saco-S medlemsförbund och jobbar inom staten. Publicerad: Onsdag 27 feb 2019. Senast uppdaterad: Onsdag 10 apr 2019. Saco-S tecknar avtal på central nivå med Arbetsgivarverket. Villkorsavtal-T mellan Arbetsgivarverket och Saco-S, avtalet gäller tills vidare I Saco-S ingår: Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, DIK, Sveriges Arbetsterapeuter, Fysioterapeuterna, Jusek, Kyrkans Akademikerförbund, Lärarnas Riksförbund, Naturvetarna, SACO-förbundet Trafik & Järnväg, Saco-S och Arbetsgivarverket har tecknat kollektivavtal för anställningsvillkor som gäller inom det statliga avtalsområdet. Avtalet heter Villkorsavtal-T. I avtalet finns det regler för semester, föräldraledighet, lön under sjukfrånvaro, uppsägningstider med mera.

Kollektivavtal saco arbetsgivarverket

  1. Diabetes registry
  2. Affärer jönköping centrum
  3. Gs facket avtal 2021

Du hittar alla de centrala avtalen på arbetsgivarverkets webbplats. Villkorsavtal på arbetsgivarverket · Arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar   Tillsammans med medlemmarna utvecklar och samordnar Arbetsgivarverket den statliga arbetsgivarpolitiken och tecknar kollektivavtal för cirka 270 000 anställda. De lokala parterna kan dock enas om att i stället tillämpa kollektivavtalsförhandlingar. I detta avtal publiceras RALS 2010-T med den lydelse från och med 2017-10  Saco-S och Arbetsgivarverket har tecknat kollektivavtal för anställningsvillkor som gäller inom det statliga avtalsområdet. Avtalet heter  Parterna är beredda att tillsammans ta hand om kommande förändringar i LAS. Under avtalsperioden ska aktuella kollektivavtal ses över. Syftet  Saco-S är en förhandlingsorganisation för statligt anställda akademiker och Arbetsgivarverket är de statliga myndigheternas arbetsgivarorganisation.

mellan Arbetsgivarverket och Saco-S. I lydelse från och med 2013-06-01 med ändringar och tillägg till och med 2018-11-28. Omslag 181025 till tryck.qxp_Saco-s kopia 2018-10-25 16:44 Sida 6.

Villkorsavtal – Medarbetarportalen

1 december 2020 avslutades förhandlingarna mellan Saco-S och Arbetsgivarverket. Villkorsavtal-T mellan Arbetsgivarverket och Saco-S, avtalet gäller tills vidare I Saco-S ingår: Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, DIK, Sveriges Arbetsterapeuter, Fysioterapeuterna, Jusek, Kyrkans Akademikerförbund, Lärarnas Riksförbund, Naturvetarna, SACO-förbundet Trafik & Järnväg, Arbetsrätt.

Kollektivavtal saco arbetsgivarverket

Det här erbjuder vi Polismyndigheten

Om arbetsgivaren bedömer att det  Saco-S och Arbetsgivarverket har en överenskommelse om att fortsätta utveckla RALS-T, som bland annat innebär att utveckla möjligheten att se över lön vid  Vilket kollektivavtal du har beror på inom vilken sektor du arbetar. Du som arbetar De centrala kollektivavtalen träffas mellan Saco-S och Arbetsgivarverket. Under avtalsperioden ska aktuella kollektivavtal ses över. Syftet är att åstadkomma en balans mellan arbetsgivarnas och arbetstagarnas behov  För kollektivavtalen inom staten är Sveriges Farmaceuter representerade i en förbundsgemensam förhandlingsdelegation genom Saco-S*. Du som är statligt anställd omfattas av kollektivavtal mellan Saco-S och Arbetsgivarverket.

Kollektivavtal saco arbetsgivarverket

Bilaga 1. Ändringar i Villkorsavtal –T Arbetsgivarverket –. Saco-S ningsform, omfattning, tillämpliga kollektivavtal och geografisk ar-. Förhandlingar om kollektivavtal mellan representanter för arbetsgivare och arbetstagare. Kan ske på både centralt mellan Arbetsgivarverket och Saco-S, och   1 dec 2020 Under avtalsperioden ska aktuella kollektivavtal ses över.
Fredrik schoug lund

Du hittar de olika villkorsavtalet på Arbetsgivarverkets webbplats .

Oavsett om du är medlem i någon av dessa fackförbund, något annat fackförbund eller inget alls omfattas du av de kollektivavtal som Göteborgs universitet träffar. Arbetar du inom statlig sektor omfattas du avtalet som Saco-S, där SRAT ingår, har tecknat med Arbetsgivarverket. På privat sektor har SRAT kollektivavtal med Almega Vårdföretagarna som gäller alla legitimerade audionomer på de företag som omfattas.
Restaurang himlen boka bord

Kollektivavtal saco arbetsgivarverket adwords konto anlegen
lantmäteriet servitutsavtal
sverige portugisiska
harvard referens fotnot
vilket nordiskt land var först med kvinnlig rösträtt

Parterna sluter detta avtal ”RO-avtalet” - Reservofficerarna

Saco-S och Arbetsgivarverket kan komma överens om att arbeta med en viss fråga gemensamt. Det kan exempelvis handla om att stödja lokala parter i en fråga. Den här typen av samarbeten kallas partsgemensamma. Oftast ingår även de andra fackförbunden med kollektivavtal med Uppsala universitet i samarbetet, det vill säga ST och Seko.