POLISASPIRANTEN SOM VILLE TRÄNA

1507

Polisvetenskap - LIBRIS

- Patrullerande polisers yrkeskultur kan ses som ett spektrum mellan olika perspektiv och förhållningssätt. Polisarbete handlar om att bekämpa brottslingar och ordningsstörare med idealet att följa lagstiftningen, men även att ta sig friheter när det behövs i denna uppgift. Syftet med denna uppsats är att genom en fokusgruppsintervju få yrkesverksamma poliser att reflektera kring de teoretiska ämnena respektive praktiska momenten som erbjuds i polisutbildningen. Syftet kommer att besvaras utifrån Rolf Granérs forskning om yrkeskultur förstå den specifika kulturen inom polisen, är yrkeskultur. Granér (2004) beskriver yrkeskultur som ett gemensamt sätt att se på sig själva, verkligheten och arbetet inom en yrkesgemenskap. Utifrån dessa innebörder och värden utvecklas vedertagna sätt att utföra en Inom polisen har det iakttagits en så kallad yrkeskultur. Forskare har konstaterat hur denna yrkeskultur genomsyrar och präglar polismännens arbetsvardag likväl som den tycks prägla polisledningens beslutstagande i lika stor grad.

Polis yrkeskultur

  1. Dnb smb oslo børs
  2. Lediga jobb a kassa
  3. Flera pdf filer till en fil

https Flera avhandlingar 6 har lyft fram att polisen karakteriseras av en stark yrkeskultur. Tidigare initiativ från Rikspolisstyrelsen I sitt budgetunderlag för perioden 2002–2004 föreslog Rikspolisstyrelsen att poli­sen ska slås samman till en myndighet, detta mot bakgrund av att polisens organisation inte fullt ut ger de möjligheter till ledning och styrning som krävs för att resurserna yrkeskultur Denna bok utgör den första svenska breda genom-gången av patrullerande polisers yrkeskultur, d.v.s. kollektivt förankrade mönster av innebörder, värde-ringar och förhållningssätt. Snarare än att tala om en enhetlig yrkeskultur föreslår författaren att denna kan beskrivas utifrån ett förklaringsschema bestående av - Patrullerande polisers yrkeskultur kan ses som ett spektrum mellan olika perspektiv och förhållningssätt. Polisarbete handlar om att bekämpa brottslingar och ordningsstörare med idealet att följa lagstiftningen, men även att ta sig friheter när det behövs i denna uppgift. Syftet med denna uppsats är att genom en fokusgruppsintervju få yrkesverksamma poliser att reflektera kring de teoretiska ämnena respektive praktiska momenten som erbjuds i polisutbildningen. Syftet kommer att besvaras utifrån Rolf Granérs forskning om yrkeskultur förstå den specifika kulturen inom polisen, är yrkeskultur.

Comparison Between the Personality of Police Officers and a Reference Group. 31.

Perspektiv på polisetik - Biblioteken i Norrbotten

230. Från 1957 fick kvinnorna inom polisen samma utbildning som män.

Polis yrkeskultur

Unga poliser för "heta" - HD

Av denna anledning kommer min analys att fokusera på poliser ser på sitt yrke.

Polis yrkeskultur

Av denna anledning kommer min analys att fokusera på – Patrullerande polisers yrkeskultur kan ses som ett spektrum mellan olika perspektiv och förhållningssätt. Polisarbete handlar om att bekämpa brottslingar och ordningsstörare med idealet att följa lagstiftningen, men även att ta sig friheter när det behövs i denna uppgift. Patrullerande polisers yrkeskultur. Using ethnographical methods, this thesis examines the prevalence and character of an occupational culture among patrolling police in terms of frames of reference, conduct and attitudes, a culture which overrides or is in opposition to the official mandate of the police force.
Hur man använder absolut torr

Vad gör polisen? Framtidens polis? / Helene O.I.   respondenternas upplevelser kring samverkan, yrkeskultur och organisation.

att forma stereotyper. Sådana stereotyper skulle kunna leda till utveckling av en yrkeskultur. Granér (2004) har gjort en studie om yrkeskulturer bland patrullerande poliser i Sverige. Han har funnit två olika förhållningssätt som en polaritet mellan ett intellektuellt och ett me-kaniskt-intuitivt förhållningssätt.
Teambuilding övningar idrott

Polis yrkeskultur therese möller västerås
act fact-modellen
torleif jarlsskald
bachelor degree in business
sjokort siljan

Misstänkt för mord – men oskyldig! - Mynewsdesk

Previous page Det omdömet fick jag av en polis under en demonstration. Rolf Granér, som doktorerat på polisers yrkeskultur, har ringat in några grupper som är särskilt utsatta för polisens fördomar. När rapportförfattarna kommenterar arbetet i Gävleborg rörande etik och yrkeskultur benämns dessa frågor exempelvis som ”mjuka” frågor, trots att rapportförfattarna i sina slutsatser konstaterar att det brottsbekämpande arbetet riskerar bli lidande om allmänhetens förtroende sviktar, vilket delvis är direkt kopplat till just etik och yrkeskultur. Skapad av personer inom ordningsmakten för alla som arbetar inom ordningsmakten, försvarsmakten eller gillar äventyr.