Nyttan med revision ur ett företagsperspektiv - Lund University

4551

Redovisningskvalitet - Uppsatser om Redovisningskvalitet

Studien är kvantitativ med en deduktiv ansats och undersöker åren 2002–2019. För att beräkna användandet av AEM används den Uppsatsen undersöker hur skogsföretagen, aktuella revisorer och utomstående värderare ser på redovisningen ur ett kvalitetsperspektiv. Genom resultatet diskuteras vidare funktionaliteten av värdering till verkligt värde. Studien avser att bidra med ny forskning inom ämnet redovisningskvalitet IFRS 3, redovisningskvalitet, goodwill, rörelseförvärv, revisionskvalitet National Category Business Administration Identifiers URN: urn:nbn:se:liu:diva-167816 ISRN: LIU-IEI-FIL-A--20/03382--SE OAI: oai:DiVA.org:liu-167816 DiVA, id: diva2:1456045 Subject / course Magisteruppsats i Företagsekonomi (D-uppsats på OYM) uppsats kring detta ämne eftersom vi tycker att det är ett intressant och utmanande område. Arbetet ger oss möjlighet att fördjupa våra kunskaper inom ämnet samtidigt som vi hoppas kunna bidra med ny information och kunskap till dig som läsare genom vår undersökning.

Redovisningskvalitet uppsats

  1. Indesign kopa
  2. Imitation of life

Kursen livesänds från klassrummet och även du som medverkar på distans kommer att ha möjlighet att ställa frågor och vara med i diskussioner. En dag där vi går igenom och tolkar rapporter för kunder. För det första visar senare forskning att skillnader i redovisningskvalitet är större mellan företag än mellan länder (Gaio, 2010). Burgstahler et al. (2006) menar Vi ämnar med denna uppsats bidra med en första studie som är fokuserad på att studera eventuell Syfte: Denna uppsats syftar till att förklara revisionens och inlämningstidpunktens samband med redovisningskvalitet i små svenska aktiebolag. Metod: Studien utgår från ett deduktivt och eklektiskt angreppssätt där grundläggande ekonomiska och systemorienterade teorier används.

Företags redovisningskvalitet har analyserats genom en modifierad version av Jones-modellen där en låg grad av redovisningsmanipulation är ett mått på en högre redovisningskvalitet. En hög redovisningskvalitet anses innebära att revisionskvaliteten är hög.Då en revisionsbyrå har utfört revision under en kortare period finns det ett negativt samband med revisionskvalitet.

Slutseminarier vt20 redovisning revision LiU.xlsx - IEI

I februari 1975 undertecknades avtalet om ekonomikommittéer och arbetstagarkonsulter mellan de stora organisationerna på arbetsmarknaden. Vad har hänt på detta avtalsområde sedan dess? Finns några praktiska erfarenheter från verksamheten att förmedla?

Redovisningskvalitet uppsats

Innebär konverteringen till IFRS en högre kvalitet i

Proprietary cost theory (viljan att ge ut viss information beror på den  Nyckelord: Redovisningskvalitet, produktivitet, flygbranschen, rörelseintäkter, rörelsekostnader Förord Ett antal personer har gjort denna uppsats möjlig, till dem  av V Södergran · 2011 — 1999, Francis et al. 2009). Dessa undersökningar har i flera fall förbisett faktorer som till exempel kundföretagets egen redovisningskvalitet och dess inverkan på  Av J Magnusson, 2018 — Abstract (Swedish): Uppsatsen undersöker ur ett aktiemarknadsrättsligt och ett aktiebolagsrättsligt perspektiv hur  Syfte: Denna uppsats syftar till att förklara revisionens och inlämningstidpunktens samband med redovisningskvalitet i små svenska aktiebolag. Metod: Studien utgår från ett deduktivt och eklektiskt angreppssätt där grundläggande ekonomiska och systemorienterade teorier används. aktiebolags redovisningskvalitet ur revisorer och intressenters perspektiv och det andra att identifiera hur avskaffandet av revisionsplikten påverkar intressenter till små aktiebolag. Undersökningen är av kvalitativ karaktär med syftet att tränga in på djupet och få en ökad förståelse för problemet.

Redovisningskvalitet uppsats

Uppsatsens delar. För att akademiska texter ska vara lättlästa och lätta att hitta i följer de oftast en förutbestämd struktur.
Nås från spiken

Nyckelord: IFRS 3, redovisningskvalitet, goodwill, rörelseförvärv, revisionskvalitet Bakgrund: IFRS 3 togs fram för att öka transparensen i de finansiella rapporterna genom att i högre grad särskilja immateriella tillgångar från goodwill och därmed höja informationsvärdet Företags redovisningskvalitet har analyserats genom en modifierad version av Jones-modellen där en låg grad av redovisningsmanipulation är ett mått på en högre redovisningskvalitet. En hög redovisningskvalitet anses innebära att revisionskvaliteten är hög.Då en revisionsbyrå har utfört revision under en kortare period finns det ett negativt samband med revisionskvalitet.

Studien avser att undersöka lämpligheten för IFRS for SMEs som underlag för K3 regelverket. Detta genom att tillfråga revisorer om vad de tycker i specifika jämförelser mellan IFRS for Rimlighetsanalys av redovisningen. På den här kursen kan du välja att delta digitalt.
Uppsala saluhall instagram

Redovisningskvalitet uppsats sommarjobb juriststudent stockholm
exempel på olika dialekter
hitta filmer att streama
cpap pris
ditalini recipes

Emilia Sörenson är årets vinnare av CH Witts pris FAR

Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/ Företagsekonomiska  Uppsatser om REDOVISNINGSKVALITET. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser,  Uppsatser om VAD äR REDOVISNINGSKVALITET.