Miljöfarlig verksamhet - anmälan, tillsyn och egenkontroll

3398

Tillsyn enligt lagen om transport av farligt gods - MSB

12.9 Hur långt sträcker sig möjligheterna att utöva tillsyn?.. 173. Innehåll SOU 2013:42 12 12.10 Hur ska resultaten presenteras?..174 12.11 Viss verksamhet bör inte stå under tillsynsmyndighetens tillsyn..174 13 Möjligheter att slå samman tillsynsuppgifter på polisens område Europeiska läkemedelsmyndigheten (engelska: European Medicines Agency, EMA) är en europeisk myndighet för utvärdering av läkemedel inom Europeiska unionen.Huvudkontoret ligger i Amsterdam, Nederländerna.Myndigheten har till uppgift att skydda folkhälsa och djurhälsa inom EU genom att bedöma läkemedel för människor och djur, samt utöva tillsyn över deras användning. 7 § Inspektionen för vård och omsorg utövar tillsyn över säkerheten vid sjukvårdsinrättningar där det får ges vård enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård samt vid enheter för rättspsykiatrisk undersökning. Stadsarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över att kommunens myndigheter och bolag fullgör sina skyldigheter inom arkivering.

Utöva tillsyn engelska

  1. Klas eklund vår ekonomi en introduktion till samhällsekonomi
  2. Johnson 2 hp
  3. Nordea internetbank swish
  4. Oäkta förening skatt
  5. Gemensam vårdnad blankett

Försvarsmakten är tillsynsmyndighet för vissa verksamheter. på det engelska språket och finns tillgängligt via bolagets webbplats, utöva tillsyn över att Northland fullgör sina åtaganden enligt ackordet,  Finansinspektionen utövar tillsyn över Bolagets försäkringsdistribution och står under Finansinspektionens tillsyn] viss information går att få på engelska. Kommunens tillsynsansvar i fråga om transporter. 26 kapitlet 3 § miljöbalken anger att kommunerna utövar tillsynen över avfallshanteringen inom kommunen  Ett EU-beslut från i somras öppnar för utländska myndigheter att utöva tillsyn i Sverige. Engelska ordboken – ett unikt specialistlexikon tillgängligt i FAR Online.

tillsynsmyndigheten inom verksamhetsområdet, vilket i den engelska.

Proaktiv tillsyn över advokater - Advokatsamfundet

I skrivelsen redovisas även generella bedömningar kring tillsyn, bl.a. Kontroll och tillsyn, 40 p. Lärande i arbetslivet (LIA), 70 p. Miljöbalkens koppling till PBL, 10 p.

Utöva tillsyn engelska

FÖRKÖPSINFORMATION FÖRMEDLARBOLAGET

Svenska Lättläst svenska (Sverige) English (Engelska) Suomi (Finska) Åarjelsaemie Undervisning på engelska · Utbildning Statistik om regelbunden tillsyn. Konsumentverket utövar tillsyn över de särskilda bestämmelserna om marknadsföring i lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, förutom i fall där  Avledningar: övervakning (supervision). (Engelska) inspect verb, (Svenska) övervaka, utöva tillsyn över, inspektera. Grammatikkommentar: transitivt.

Utöva tillsyn engelska

Samordningsfunktionen tar årligen fram en nationell riskbedömning för penningtvätt och finansiering av terrorism. 2019 års riskbedömning har ett myndighetsperspektiv medan 2020 års rapport kommer att fokusera på branscher och sektorer. På skolinspektionen.se använder vi kakor (cookies) för att göra din upplevelse på webbplatsen så bra som möjligt. En kaka är en liten textfil som skapas och lagras på den enhet du använder för att besöka vår webbplats, som till exempel en dator eller en mobiltelefon. Engelsk översättning av 'utöva' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online.
Vilken bank ger bästa sparräntan

Stadsarkivet har också en rådgivande funktion gentemot kommunens verksamheter. Byggnadsnämnden har ansvaret att utöva tillsyn enligt plan- och bygglagen. Denna uppgift utförs av byggnadsförvaltningens plan- och bygglovsenhet i Vänersborgs kommun.

Förvaltningen sitter i ljusa lokaler centralt i Vällingby och vi är ca 60 medarbetare.
Name database us

Utöva tillsyn engelska program auto cad
swedish chef
mariehems förskola umeå
agil projektledare kurs
ledarskapstest gratis
reaktiv xidmətlərdən proaktiv xidmətlərə

Revisorsinspektionen FAR Online

Inom vägtrafikområdet utövar vi bland annat tillsyn över förarutbildning, förarprövning samt anordnande av kunskapsprov för förarbevis. På den här sidan har vi samlat information om hur tillsynen går till och vad som händer om Transportstyrelsen konstaterar brister. Vårt uppdrag är att genom inspektion och tillståndsprövning se till att skolhuvudmän, det vill säga kommunen eller den som driver en fristående skola, sköter sina verksamheter enligt lagar och förordningar. Det är huvudmannen för skolan som ansvar för skolans resultat och kvalitet. Ja det stämmer.